പഠനത്തിന് പ്രായം തടസമല്ല; 83-ാം വയസില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം സ്വന്തമാക്കി സോഹന്‍ സിങ്

പഠിക്കാന്‍ ഒരിക്കലും പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. പല മേഖലകളിലും പ്രായത്തെ പിന്നിലാക്കിയവരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പഞ്ചാബില്‍