പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് തട്ടിപ്പിൽ മക്കളുടെ പങ്ക് വ്യക്തം; എസ്പി കെ.ജി. സൈമൺ

നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച പണം ഇരുവരും ചേർന്ന് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. 2014 ല്‍ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മക്കളുടെ പേരിലേക്കു