ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ബ്രാൻഡ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി ഗൂഗിൾ; തൊട്ടുപിന്നിൽ റിലയൻസ് ജിയോ

ടെലികോം മേഖലയിൽ ജിയോയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായായ എയർ ടെൽ ബ്രാൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.