പാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്യാഗം ഇന്ന്

ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധികാര സ്ഥാനത്തു നിന്നും ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്‍ മാര്‍പ്പാപ്പ ഇന്നു പടിയിറങ്ങും. രാത്രി 8.30 നാണ് (ഇന്ത്യന്‍

മാര്‍പ്പാപ്പ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു

കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമോന്നത പിതാവ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്‍ മാര്‍പ്പാപ്പ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28 ന് തന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും വിരമിക്കുമെന്ന്