പോപ്പ് എമരിറ്റസ് വത്തിക്കാനില്‍ തിരിച്ചെത്തി

വത്തിക്കാനില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ പോപ്പ് എമരിറ്റസ് ബനഡിക്ട് പതിനാറാമനെ ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ ഹാര്‍ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഔപചാരികത ഒഴിവാക്കി വത്തിക്കാനിലെ മാത്തര്‍