പൂജാ ആഘോഷങ്ങൾ: ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി; ബദൽ മാർഗവുമായി മമത ബാനര്‍ജി

വീട്ടില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനപാലനത്തിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് മമതയുടെ തീരുമാനം.