അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിനു വിലക്ക്

വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള 48 മണിക്കൂര്‍ മുതല്‍, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലേയും വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ