പല കേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്തത് 63878 കിലോ കഞ്ചാവ്; കൂട്ടത്തോടെ കത്തിച്ചു പോലീസ്

പലകേസുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്ത 63878 കിലോ കഞ്ചാവ് പോലീസുകാര്‍ കൂട്ടിയിട്ടു കത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ 455 കേസുകളില്‍