മാവോയിസ്റ്റുകളെ തെരയാന്‍ കാല്‍കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് വാങ്ങിയ പ്രത്യേകവാഹനം പൊളാരീസ് കട്ടപ്പുറത്തായി

കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ തെരയാന്‍ കാല്‍ കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് വാങ്ങിയ പ്രത്യേക അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത പൊളാരീസ് കട്ടപ്പുറത്തായി. പൂക്കോട്ടുംപാടം ടി.കെ.

കാടിനുള്ളില്‍ ഏതുവഴിയും സഞ്ചരിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകളെ വേട്ടയാടാന്‍ ഇറക്കിയ 25 ലക്ഷത്തിന്റെ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മ്മിത വാഹനം പോളാരിസ് കട്ടപ്പുറത്തായി

കാടിനുള്ളില്‍ ഏതുവഴിയും സഞ്ചരിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകളെ വേട്ടയാടാന്‍ ഇറക്കിയ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മ്മിത വാഹനം പോളാരിസ് കട്ടപ്പുറത്തായി. ഒന്നിന് ഇരുപത്തിനാലര ലക്ഷം വിലമതിക്കുന്ന