പാമ്പുകടിയേറ്റു ഉത്ര മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം? അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചനകൾ

അടൂരിലെ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ ഉത്തര താമസിച്ചുവന്നപ്പോൾ രണ്ട് തവണ അവിടെ മുറിയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഒരുതവണ ഉത്തരയ്ക്ക് കടിയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പാമ്പ്

മലയാളികള്‍ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാല- കറിപ്പൊടികളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാരകവിഷങ്ങളാണെന്ന് പരിശോധനാഫലം

പാചകം എളുപ്പത്തിലാക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന മസാലപ്പൊടികളിലും കറി പൊടികളിലും പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ വിഷാംശമുണ്ടെന്നു കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ശവളിശപ്പട്ടു.