കോഴിക്കോട്ട് വീണ്ടും പോസ്റ്റര്‍ യുദ്ധം

സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ സിപിഎം അല്ലാതെ മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിക്കും ശക്തമായ വേരോട്ടമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളായ പാലേരി, ചങ്ങരോത്ത്, മേപ്പയൂര്‍, പേരാമ്പ്ര, വളയം, കൈവേലി,