യെമനില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ 11 ഇന്ത്യക്കാരുമായി പാകിസ്ഥാന്‍ പടക്കപ്പല്‍ പി.എന്‍.എസ് അസ്ലത് ഇന്ന്് കറാച്ചിയിലെത്തും

ആഭ്യന്തരയുദ്ധം രൂക്ഷമായ യെമനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ 11 ഇന്ത്യക്കാരുമായി പി.എന്‍.എസ്. അസ്ലത് എന്ന പാക് പടകപ്പല്‍ ഇന്ന് കറാച്ചിയിലെത്തും. അല്‍ഖ്വായിദയുടെ