ആർ എസ് എസുകാർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ അനന്തുവിനു പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ ജയം

ചേർത്തലയിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്നു ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ അനന്തു അശോകനു പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ ജയം. ചേര്‍ത്തല