പോലീസിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമുറ വീണ്ടും : വടകരയില്‍ മദ്ധ്യവയസ്കനു നേരെ ബാര്‍ബേറിയന്‍ ആക്രമണം

സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ നേരെയുള്ള പോലീസിന്റെ കാടന്‍ ആക്രമണത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി.വടകരയില്‍ സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത മധ്യവയസ്കന് നേരെ പോലീസിന്റെ