പ്ലാസ്റ്റിക്നിരോധനം; കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 1200 കോടിയുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍,സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യവസായികള്‍

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായത് തങ്ങളാണെന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്‍മാണ,വില്‍പ്പന വ്യാപാരികള്‍

കേരളത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഇന്നുമുതല്‍; നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ കനത്ത പിഴ

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ണമായും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍. ക്യാരിബാഗ് അടക്കം പതിനൊന്ന് ഇനം

സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തില്‍ തിരുത്തുകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് പുതുവര്‍ഷം പ്രമാണിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തില്‍ തിരുത്തുകള്‍.ഇറച്ചിയും മീനും തുടര്‍ന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ അനുമതി.വിവിധ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം