ജൂണ്‍ 5ന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ലോകറെക്കോഡിലേക്ക്

ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് 10 ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകള്‍ നട്ട് ലോകറെക്കോഡ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാന വനം-പരിസ്ഥിതി

തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആകാൻ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

അജയ് എസ് കുമാർ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അധികം ആയി തുടരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മാല്ന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നതിന് ഒടുവിൽ നഗരസഭ