പാർലമെന്റിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ആ പ്രസംഗം കോപ്പിയടിച്ചതോ? ; എംപി മഹുവ മോയിത്ര പ്രതികരിക്കുന്നു

നന്നായി കണ്ണുതുറന്ന് നോക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഫാസിസം പിടിമുറുക്കുന്നത് കാണാം. എന്‍റെ പ്രസംഗത്തിന്‍റെ ഉറവിടങ്ങള്‍ ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.