സമ്മര്‍ദംമൂലമാണ് പ്ലാച്ചിമട ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എം.ബി. രാജേഷും പി.കെ. ബിജുവും

പ്ലാച്ചിമട ദുരിതാശ്വാസ ബില്ലിനു രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനു പിന്നില്‍ കാലാതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോള കമ്പനിയുടെ സ്വാധീനവും സമ്മര്‍ദവും മൂലമാണെന്ന് എം.പിമാരായ