തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ കുടിവെള്ളം മുട്ടി

നഗരത്തില്‍ നാലിടത്തു പ്രധാന പൈപ്പു ലൈനുകളിലുണ്ടായ പൊട്ടല്‍ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ നഗരവാസികളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയാണ് അരുവിക്കരയില്‍ നിന്നു നഗരത്തിലേയ്ക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന