സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിനടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ ബോംബ്‌ പോലീസ് നിര്‍വീര്യമാക്കി

തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയില്‍ ഉത്തങ്കുടിയ്ക്കടുത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപം കണ്ടെത്തിയ ഉഗ്രശേഷിയുള്ള പൈപ്പ് ബോംബ്‌ പോലീസ് നിര്‍വീര്യമാക്കി.തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക