കനത്ത പരാജയം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല; ബിജെപിക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എല്‍ഡിഎഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍: പിണറായി വിജയന്‍

ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരായുള്ള ശക്തമായ വികാരം സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു.

ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിലയിടാന്‍ രാജ്യത്ത് ഒരു പണച്ചാക്കും ധൈര്യപ്പെടില്ല: പിണറായി വിജയൻ

ഇടതുപക്ഷസാന്നിധ്യം എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒന്നാം യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കണ്ടതാണെന്നും അത് ഇടതുപക്ഷം രാജ്യത്ത് അത്ര ശക്തമല്ലല്ലോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്കു