സിനിമാ താരമായില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ താന്‍ സായുധസേനയില്‍ ചേര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിഥ്വിരാജ്

താന്‍ സിനിമാതാരമായില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ സായുധ സേനയില്‍ ചേര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പൃഥ്വിരാജ്. എറണാകുളം ശ്രീധര്‍ തീയറ്ററില്‍ പിക്കറ്റ് 43 ല്‍