മതവിദ്വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് : അഫ്ഘാനിസ്താന്‍ എട്ടാമതും പാക്കിസ്താന്‍ പത്താമതും

ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവുമധികം മതവിദ്വേഷം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനം. ജനസംഖ്യ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ