ജനനേന്ദ്രിയം മുറിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു: സ്വാമിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ച കേസിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്

ജനനേന്ദ്രിയം മുറിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് രണ്ടുമാസം മുമ്പ് പെണ്‍കുട്ടി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണസംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു...

പേട്ടയിൽ മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഇന്നു തുടക്കം

സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ‘ശുചിത്വ സുന്ദരനാട്‘ പദ്ധതിക്ക് ഈരാറ്റു പേട്ടയിൽ ഇന്ന് തുടക്കം.ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നാലിനു