മാരുതി പെട്രോള്‍ കാറുകളുടെ ഉത്പാദനം നിര്‍ത്തുന്നു

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കാര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി പെട്രോള്‍ കാറുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം താല്കാലികമായി നിര്‍ത്തുന്നു. പ്രധാന പ്ലാന്റായ ഗുഡ്ഗാവിലാണ് പെട്രോള്‍