പ്രായമായ അമ്മയെ നോക്കാത്ത മക്കളുടെ സ്വത്തിൻ്റെ ആധാരം റദ്ദാക്കി കോടതി

സ്വത്ത് കൈയില്‍ കിട്ടിയതോടെ കുട്ടികള്‍ തന്നെ നോക്കാതായെന്ന് പത്മിനിയമ്മ കളക്ടര്‍ക്കു നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു....