ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് എൻ.എസ്.എസ്സ് ആസ്ഥാനത്ത് വിലക്ക്

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനു എന്‍.എസ്‌.എസ്‌. ആസ്‌ഥാനം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചു.തിരുവഞ്ചൂര്‍ സന്ദര്‍ശനാനുമതി ചോദിച്ചെങ്കിലും കാണാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍