ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ അസഹനീയമായ വേദന; പരിശോധനയിൽ പുറത്തെടുത്തത് 7 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള അട്ടയെ

ആലപ്പുഴ: അസഹനീയമായ വേദനയുമായെത്തിയ യുവാവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള അട്ടയെ