പീതാംബരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ എന്‍.സി.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്

രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായിനിന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു കരുനീക്കങ്ങള്‍ ശക്തമായതിനിടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ സമവായ ഇടപെടലില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ടി.പി. പീതാംബരന്‍