എനിക്കുള്ളത് ഒരേയൊരു മകന്‍, അവെന ഞാന്‍ രാജ്യത്തിനായി നല്‍കുന്നു; കാശ്മീരില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍ പവന്‍കുമാറിന്റെ പിതാവ് രജ്ബീര്‍ സിങ്

എനിക്കുള്ളത് ഒരേയൊരു മകന്‍, അവെന ഞാന്‍ രാജ്യത്തിനായി നല്‍കുന്നു. അക്കാര്യത്തില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള പിതാവായി ഞാന്‍ മാറുന്നു. കാശ്മീരില്‍