സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി പോൾ ആന്റണി ചുമതലയേൽക്കും

മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോള്‍ ആന്റണിയെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണിദ്ദേഹം.