പട്ടേല്‍ പ്രതിമ; വിലക്ക് പി.സി ക്ക് മാത്രമേയുള്ളോ? ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും തിരുവഞ്ചൂരും യു.ഡി.എഫിലല്ലേ? കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനം സംസാരിച്ച പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സംഭവം പി.സി. ജോര്‍ജിന്റെ ബി.ജെ.പി പരിപാടിയുടെ ദ്ഘാടനമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിന്റെ പേരില്‍ സകല