മികച്ച മലയാളം സിനിമ പത്തേമാരി

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം, പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള മലയാളം വിഭാഗത്തില്‍ പത്തേമാരി മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നോണ്‍ ഫീച്ചര്‍ വിഭാഗത്തില്‍