പത്തനംതിട്ടയില് ബി.ജെ.പി സ്ഥാപിച്ച ബോര്ഡുകള് നശിപ്പിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട:- ഫെബ്രുവരി 9 നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിന്റ് പ്രചരണാര്‍ത്ഥം