നേപ്പാളില്‍ പശുപതി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ബോംബുകള്‍ കണ്ടെത്തി

ബാഗമതി നദിക്കു സമീപമുള്ള വനത്തില്‍ നിന്നും സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി