ഭീരുവിനെപ്പോലെ ഒളിച്ചോടില്ല; മുഷറഫ്

ഒരു ഭീരുവിനെപ്പോലെ രാജ്യത്തുനിന്നു ഒളിച്ചോടില്ലെന്നും തനിക്ക് എതിരേയുള്ള കേസുകള്‍ നേരിടുമെന്നും മുന്‍ പട്ടാള ഭരണാധികാരി പര്‍വേസ് മുഷാറഫ്. തന്റെ ഭരണകാലത്ത്