ഞങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ‘ഭർത്താക്കന്മാരില്ല’, ഉള്ളത് പങ്കാളികള്‍: റിമ കല്ലിങ്കല്‍

ഇതോടൊപ്പം 'എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് കാട്ടികൊടുക്കുക' എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഹാഷ്ടാഗും റിമ പോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.