വനനശീകരണം നടന്നെന്ന് പരാതി; ‘ഉണ്ട’ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്ന പാർത്ഥ കൊച്ചി വനമേഖലയിൽ കേന്ദ്ര വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന

സിനിമാ ചിത്രീകരണ ആവശ്യത്തിനായി പുറത്ത് നിന്നെത്തിച്ച മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തില്ലെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും സം​ഘടന