പഴം വാങ്ങാൻ പോയ പയ്യനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആക്ഷൻ ഹീറോ പാരിപ്പള്ളി സിഐയുടെ കഥ ഒരു പ്രീ പ്ലാന്‍ഡ് നാടകം?: തെളിവുകൾ നിരത്തി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

സർക്കിൾഇൻസ്പെക്ടർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം നന്നായി വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങിനെ വന്നു എന്നായി സംശയം. ...