901 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ട് ബഹ്‌റൈൻ ഭരണാധികാരി

കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ഇനിമുതൽ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്ത് ക്രിയാത്മകമായ മറ്റ് ശിക്ഷകള്‍ നടപ്പാക്കി വരികയാണ് ലക്ഷ്യം.