ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ അതിഥി തൊഴിലാളി ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു; നാട്ടിലെത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉടമക്ക് ബൈക്ക് പാര്‍സലയച്ച് നല്‍കി

കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു പ്രാദേശിക പാര്‍സല്‍ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ സുരേഷ് കുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.