തന്നെ രക്ഷിക്കണം : മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് പറവൂര്‍ പീഡനക്കേസ് ഇരയുടെ കത്ത്

കൊച്ചി: വിചാരണ എത്രയും പെട്ടെന്നു പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഒബസര്‍വേഷന്‍ ഹോമിലെ തടവില്‍ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും