പ്രവേശന കവാടം പിന്നിലാക്കി, നേരേയുള്ള വഴിയെ വളച്ചൊടിച്ചു; സുപ്രീംകോടതിയുടെ ബിയര്‍പാര്‍ലര്‍ ദൂരപരിധി മറികടക്കുവാന്‍ പറവൂരിലെ ബാര്‍മുതലാളിയുടെ അതിഭയങ്കര ബുദ്ധി

സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടര്‍ന്നു അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തിയ പറവൂരിലെ ബിയര്‍ പാര്‍ലറിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഉടമസ്ഥന്റെ ‘ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധി’. മെയന്‍ റോഡിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള