മുന്‍നിര താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അസുഖങ്ങളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അലട്ടുന്ന മുനിയമ്മയെ തേടി ധനുഷ് എത്തി

മുന്‍നിര താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അസുഖങ്ങളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അലട്ടി ആശുപത്രിക്കിടക്കയിലാണ് തമിഴിലെ സ്വഭാവനടിയും നാടന്‍ പാട്ടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയുമായ