പാറമടകളുടെ ദൂരപരിധി നൂറു മീറ്റര്‍ എന്നത് 50 മീറ്ററാക്കി കുറച്ചു

സംസ്ഥാനത്തു പാറമടകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ദൂരപരിധി നൂറു മീറ്ററില്‍നിന്ന് 50 മീറ്ററാക്കി കുറച്ചു. പാറമടകള്‍ പൂട്ടിയതുമൂലം കെട്ടിടനിര്‍മാണ മേഖല

റോഡ്പണി മുടക്കം; പാറമടകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാറിന്റെ താല്ക്കാലിക അനുമതി

മൈനിംഗ് ആന്‍ഡ് ജിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കിയ പാറമടകള്‍ക്ക് താല്ക്കാലികമായി അനുമതി നല്‍കുവാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.