തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പാരച്യൂട്ട് അപകടം; വനിതാ ഡൈവര്‍ ഭര്‍ത്താവിന് മുന്നില്‍ വീണുമരിച്ചു

വിമാനത്തില്‍ നിന്നും പാരച്യൂട്ടില്‍ ചാടിയ വനിതാ ഡൈവര്‍ പാരച്യൂട്ട് തുറന്നു വരാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവിന് മുന്നില്‍ വീണു മരിച്ചു. ബാംഗളൂര്‍