കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോമായി ട്രൗസർ വേണ്ട, പാൻ്റ് തന്നെ വേണം; ലീഗ് എംഎൽഎ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി

സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ യൂണിഫോം പാന്റസ് തന്നെയായി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് കത്തില്‍ പറയുന്നു....