പാനൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും അവിവാഹിതരെ വിവാഹിതരാകുവാനുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി പൊലീസ്

മേഖലയിൽ പെണ്ണുകെട്ടാത്തവരെ കണ്ടെത്തുകയും വിവാഹത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പൊലീസിനു മുന്നിലുള്ള ദൗത്യം...

പാനൂര്‍ ചെറുവാഞ്ചേരിയില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടകശേഖരം പിടിച്ചു

കണ്ണൂര്‍: പാനൂര്‍ ചെറുവാഞ്ചേരിയില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടകശേഖരം പിടിച്ചു. ഒരു ക്വാറിയില്‍ രണ്ട് വീപ്പകളിലായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് സ്‌ഫോടകശേഖരം പിടിച്ചത്. കൊളവല്ലൂര്‍