പന്തളത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാന്‍ ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചു

പന്തളത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാന്‍ ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ മരിച്ചു. പന്തളം ഇടപ്പോണില്‍ രാവിലെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ബസ്