പാമോലിന്‍കേസിലെ വിജിലന്‍സ് കോടതി വിധിയ്ക്കു ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ

കൊച്ചി; പാമോലിന്‍ കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത കോടതി നടപടിക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ വിജിലന്‍സ് കോടതിയുടെ നടപടിയാണ്